OVERZICHT VAN FOTO' S VAN PADDENSTOELEN 
GEVONDEN IN ZOETERMEER


Bij dit overzicht wordt de indeling op uiterlijke kenmerken gebruikt van
de Nederlandse Mycologische vereniging, zie soortenlijst.

Merk op dat het op naam brengen van soorten vaak niet kan zonder microscopisch onderzoek.
De bedoeling van de fotobladen is om te laten zien hoe mooi de paddenstoelen zijn.
En om u te stimuleren eens mee te gaan met de paddenstoelenwerkgroep.
Kijk ook eens op: https://www.mycologen.nl/ en https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/

FOTO' S DEEL 1
Ascomyceten helotioïd(schijfzwammen en verwanten)
Ascomyceten, loculoascomycetoïd (bitunicate ascomyceten)
Ascomyceten, pezizoïd(bekerzwammen en verwanten)
Ascomyceten, pyrenomycetoïd (kernzwammen)

FOTO' S DEEL 2
Basidiomyceten, agaricoïd (plaatjeszwammen, incl. Russula' s en verwanten)

FOTO' S DEEL 3
Basidiomyceten, boletoïd (boleten en verwanten)
Basidiomyceten, clavarioïd (knots- en koraalzwammen)
Basidiomyceten, corticioïd (korstzwammen, incl resupinate stekelzwammen)
Basidiomyceten, cyphelloïd (schijf-, schelp-, klok- of komvormige zwammen zonder lamellen of buisjes)
Basidiomyceten, gasteromycetoïd (buikzwammen en verwanten)
Basidiomyceten, polyporoïd (buisjeszwammen)
Basidiomyceten, puccinioïd (roestzwammen)
Basidiomyceten, tremelloid (trilzwammen en verwanten)

FOTO' S DEEL 4
Myxomycota (slijmzwammen)

Heksenkring

Heksenkring